top of page
Carolien Broersen - profiel IMG_5510.JPG.jpg

Carolien Broersen

- Kunstenaar

Carolien Broersen, woonachtig in Monnickendam, laat zich leiden door de groeiwijze van natuurlijk materiaal. Zij componeert deze organische vormen tot ritmische en dynamische samengestelde objecten..
In haar werk zoekt zij naar de oorsprong, de plek van waaruit alles voortkomt, de diepte, het wezenlijke. Het gaat over het verloop in de tijd, de loop der dingen. Hoe groeit iets, hoe stroomt het, hoe verandert een vorm in de loop van het leven? Alles groeit op zijn eigen, unieke, persoonlijke - natuurlijke - manier.
Hoe verhouden de binnen- en de buitenwereld zich tot elkaar. Wat speelt zich binnen af en wat is buiten zichtbaar. Wat wil gezien worden en wat blijft verborgen. Steeds is zij op zoek naar de essentie en de zeggingskracht van vormen uit de natuur die resoneren met haar eigen wezen op dat moment.

In 2000 heeft zij haar eerste tentoonstelling om daarna nooit meer te stoppen met objecten maken en exposeren

Carolien haar werk

bottom of page